מנחם כץ ז"ל

נפל בגיל 35 נפל במלחמת יום הכיפורים.

03/04/1938 - 10/10/1973