מעיין נתיב נווה הי"ד

נרצח במתקפת המחבלים יהי זכרו ברוך.

-