מעיין קלייכמן הי''ד

נרצחה במסיבה ברעים על ידי מחלי בני עוולה.
יהי זכרה ברוך.

-