מעינה הרשקוביץ

נרצחה בביתה יחד עם בעלה נח במתקפה האכזרית על קיבוץ בארי. יהי זכרה ברוך.

-