מרינה לוסב הי"ד

נרצחה במתקפת המחבלים על קיבוץ בארי. יהי זכרה ברוך.

-