מרק ימס ז"ל

היה קצין שריון בצה"ל, שלחם במערכה בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים ונפל בקרב. על פעולתו בימי המלחמה עוטר ימס בעיטור המופת.

21/06/1947 - 18/10/1973