הרבנית הינדא קאהן ע"ה

אשת האדמו"ר מתולדות אהרון שליט"א, הקימה מוסדות חסד והייתה בעלת חסד רב

13/03/1948 - 24/02/2022