מרת צירה מרקביץ' - מימי ע"ה

01/04/1950 - 05/11/2019