משה בן שלום ז”ל

תלמיד ישיבת פוניבז' בבני ברק, אחד מארבעים וחמישה קדושי מירון אשר נספו באסון מירון- הילולת התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי בשנת תשפ"א.

- 30/04/2021