משה מאיר יוסקוביץ בר יוסף ז"ל

התגורר בתל אביב
נהרג בפעולת איבה

30/08/1932 - 16/09/1979