הרב משה קרביצקי הי"ד

שליח חב"ד בבאר שבע, מנהל בית תמחוי, נרצח בפיגוע בבאר שבע באדר ב' תשפ"ב

06/05/1976 - 22/03/2022