משה תמם הי"ד

נרצח בידי מחבלים בהיותו בן 19

23/06/1965 - 10/08/1984