נגה הראובני

היה מייסד הגן הלאומי נאות קדומים וחתן פרס ישראל על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

21/01/1924 - 28/10/2007