נוי מעודי הי"ד

נרצח על ידי מחבלים במסיבה "פסידאק" סמוך לנירים,
נוי נירצח יחד עם בני משפחתו מוטי אלקבץ הי"ד ומתן רוזנברג הי"ד שבילו איתו במסיבה.

-