נועה גלזברג הי"ד

נרצחה בקיבוצה עין השלושה ע"י המחבלים הארורים.

-