נועם ליאל אפרים הי"ד

נרצח במסיבת נובה ברעים ע"י מחבלים ארורים.

-