נועם שלום הי"ד

נפל בגיל:
25
נועם שלום נסעה עם חברות למסיבה ברעים, ואת היריות שהחלו ההורים שלה שמעו בשיחת הטלפון האחרונה שלהם איתה.

-