נורית ברגר הי"ד

מספר נרצחים במשפחת ברגר ממושב נתיב העשרה. כולם חיים בנתיב עשרה, עם בני משפחתם , בית ליד בית. משפחה מלוכדת ואוהבת.

-