נחמן דב הלר

הרה"ח ר' נחמן הלר ז"ל היה מקורבו ונאמן ביתו של כ"ק האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצ"ל ויבלחט"א בנו ממשיך דרכו כ"ק האדמו"ר הקוה"ט מויז'ניץ שליט"א,

09/02/1950 - 17/04/2020