נח הרשקוביץ הי"ד

נרצח בביתו יחד עם אשתו מעינה במתקפה האכזרית על קיבוץ בארי. יהי זכרו ברוך.

-