נטליה טומייב הי"ד

נרצחה עם אחותה באוטובוס הגמלאים בשדרות. בת 71 בהירצחה. יהי זכרה ברוך.

-