ניצן גולדנברג הי"ד

נפטר במסיבה ברעים על ידי בני עוולה.
יהי זכרו ברוך !

-