נצ"מ יצחק בזוקשווילי ז"ל

מפקד תחנת שגב שלום, מחוז דרום.
נרצח בן 44, יהי זכרו ברוך.

-