סג"ם יעל לייבושור הי"ד

נרצחה ביום שבת בעת מילוי תפקידה כתצפיתנית בחיל הגנת הגבולות. נפלה ביום כ"ב בתשרי תשפ"ד (07.10.2023) בקרב על מוצב נחל עוז. בת 20 בנופלה.

-