סג"מ יוחאי דוכן הי"ד

היתה בך דואליות של אמת וקדושה, עוז, עוצמה ועדינות נפש. היית הר איתן של אמת ברורה ונהירה. כמה עומק היה בך, כמה קדושה ועדינות.
ההומר שלך, כזה שלא מסתבלט, כזה שיודע לשמוח,לנצח תשאר מחייך.

-