סגן אורי מרדכי שני הי"ד

נהרג בקרב על מוצב כיסופים

-