סגן עידן באלוי הי"ד

הגן עם חבריו לנשק על המדינה בנחל עוז, בן 21 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-