סגן קצין יואב מלייב הי"ד

נרצח בגיל 19 סגן קצין קשר גדודי בגדוד 77.

-