סגן רום שלומי הי"ד

מפקד מחלקת סיור ביחידת שלדג.

-