סגן שילה (צ'יקו) כהן הי"ד

היה בחג בחופשה בביתו.
מוקדם בבוקר יצא לבדו מביתו בשדרות לשדה הקרב מחוץ לעיר, הרג לבדו עשרות מחבלים במשך שעות ארוכות, עד שנהרג.

-