סגן שיר אילת הי''ד

נרצחה בגיל 20 לחייה על ידי מחבלי בני עוולה.
יהי זכרה ברוך.

-