סולומון אליאגוייב הי"ד

נרצח בדרך לאשתו וילדיו בשדרות. בן 28 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-