סוניה טוניק גירון ז"ל

פרטיזנית לוחמת שנותרה יחידה מכל משפחתה היפה,
עלתה לארץ בגפה והקימה משפחה מפוארת,
אחות ראשית בבלינסון שרגישותה לחולים וטיפולה המסור בהם,
היו לשם דבר.

-