סופיה בונגרט הי"ד

נרצחה במסיבת הטבע בסמוך לקיבוץ רעים ע"י מחבלים ארורים. בת 21 בהירצחה. יהי זכרה ברוך.

-