סיון שהרבני הי"ד

נרצחה במסיבת הטבע ברעים ע"י מחבלים ארורים. בת 21 בהירצחה. יהי זכרה ברוך.

-