סיימון ויגדרגאוז - דובז'נקו ​הי"ד

נרצח במסיבת הטבע ברעים ע"י מחבלים ארורים. בן 21 בהירצחו. יהי זכרו ברוך.

-