סלין רחל בן דוד נגר הי"ד

נרצחה במסיבת נובה ברעים ע"י מחבלים ארורים. בת 32 בהירצחה. יהי זכרה ברוך.

-