סמל אברהם נריה כהן הי"ד

סמל אברהם נריה כהן, מירושלים, חייל במפקדת אוגדת עזה, בן 20 בנופלו.

-