סמל אדם אגמון הי"ד

מפקד כיתה בגדוד 450, ביסל״ח

-