סמ"ל אופיר שושני הי"ד

גרה בכפר עזה מפקדת כיתת טירונים בבסיס מפרשית, חיל המודיעין

-