סמל בן רובינשטיין הי"ד

במותו הציל כארבעים משפחות בשדרות, לחם בגבורה פנים אל פנים מול המחבלים הארורים. בן 20 בנפלו. יהי זכרו ברוך.

-