סמ"ל ברנדו דוד פלורס גרסיה הי''ד

נרצח בגיל 21 לחייו

-