סמ"ל זאב הקר הי"ד

נרצח בביתו יחד עם אשתו במתקפה האכזרית על קיבוץ בארי בשבת

-