סמ"ל ים גולדשטיין אלמוג הי"ד

ים הייתה מפקדת כיתת טירונים בבה"ד 7 באגף התקשוב, ים ונדב נרצחו יחד בקיבוץ בכפר עזה בו התגוררו.

-