סמל קיריל ברודסקי הי״ד

סמל קיריל ברודסקי, מרמת גן, חפ"ק מפקד חטיבה. נפל בקרב בשבעה באוקטובר.
בן 19 בנופלו, יהי זכרו ברוך.

-