סמל רוני אשל הי"ד

בת 19 בנופלה, שירתה כתצפיתנית בגדוד 414, חיל הגנת הגבולות.

-