סמל שחף ניסני הי"ד

סמלת בקרית איסוף יבשתי בגדוד 414 שבחיל הגנת הגבולות

03/03/2003 - 07/10/2023