סמ"ר אופיר ארז הי"ד

אופיר ארז הי"ד היה רבשץ של סופה, חבר קיבוץ שנפל בהגנה על הבית. יהי זכרו ברוך

-