סמ"ר איתי שהם הי"ד

נפל בגיל 21, במהלך הפעילות הקרקעית בעזה.

-