סמ"ר אלכסנדר מאסלי הי"ד

היה טכנאי נמ"ר בגדוד 601 בחיל ההנדסה הקרבית.

-